In een wereld waarin werk kansen biedt voor groei, zelfvertrouwen en inclusie, speelt IJmond Werkt een cruciale rol. Als organisatie die opereert binnen het kader van de Participatiewet, is IJmond Werkt toegewijd aan het helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om weer volwaardig aan het werk te gaan.

Een Brug naar Werkgelegenheid

IJmond Werkt fungeert als een brug tussen werkzoekenden en werkgevers. We begrijpen de unieke uitdagingen waarmee mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te maken hebben en werken samen met hen om hun potentieel te ontdekken en te benutten. Onze missie is om kansen te creëren en inclusiviteit te bevorderen.

Persoonlijke Begeleiding en Ontwikkeling

Bij IJmond Werkt geloven we in het belang van persoonlijke begeleiding en groei. Onze ervaren coaches en adviseurs werken nauw samen met individuen om hun sterke punten te identificeren, vaardigheden bij te schaven en zelfvertrouwen op te bouwen. We streven ernaar om een positieve en ondersteunende omgeving te bieden.

Participatie in de Samenleving

Werk is niet alleen een bron van inkomsten, maar ook een manier om deel te nemen aan de samenleving. IJmond Werkt begrijpt dit en moedigt mensen aan om actief deel te nemen aan hun gemeenschap door middel van werk. Door inclusie te bevorderen, dragen we bij aan een meer diverse en verbonden samenleving.

Partnerschap met Werkgevers

IJmond Werkt werkt nauw samen met werkgevers om duurzame arbeidsplaatsen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We begrijpen de waarde van diversiteit en inclusie op de werkplek en helpen werkgevers bij het vinden van geschikte kandidaten die een waardevolle aanvulling zijn op hun teams.

Successen en Toekomstperspectieven

De successen van IJmond Werkt worden gemeten in termen van individuele prestaties, persoonlijke groei en de positieve invloed op de gemeenschap. We zijn trots op elke persoon die we hebben kunnen helpen om hun weg naar werk en onafhankelijkheid te vinden. Samen werken we aan een toekomst waarin niemand wordt buitengesloten van waardevolle kansen.

IJmond Werkt: Bouwen aan Kansen

IJmond Werkt is meer dan een organisatie – het is een beweging van hoop, kansen en inclusie. We staan naast mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ondersteunen hen in hun reis naar werk en welzijn. Met partnerschap, empathie en vastberadenheid bouwen we aan een gemeenschap waarin iedereen kan gedijen.

Samen Voorwaarts met IJmond Werkt

Wil je deel uitmaken van een beweging die kansen creëert en levens transformeert? IJmond Werkt nodigt werkzoekenden, werkgevers en de gemeenschap uit om samen voorwaarts te gaan. Samen kunnen we een inclusieve en welvarende toekomst opbouwen waarin iedereen de kans krijgt om te bloeien.